fiber_miljo

Fiberutbygging – bidrar til solid infrastruktur

Fiberutbygging er et av Sodvins kjerneområder, og gjennom Telekom-avdeling utvikler og leverer vi høykvalitets digital infrastruktur.

 

Tjenestene realiserer utslippsreduserende teknologi. Det er positivt at bedrifter og husstander i grisgrendte strøk får raskere internett. Det gjør at næringslivet i større grad slipper å flytte sin virksomhet, og sikrer at lokalbefolkningen kan bli boende.

 

Les mer om vårt arbeid her

_MG_7683

Arbeidshverdagen i Telekom

Hverdagen i Sodvins telekom-avdeling er spennende og varierende.

Her er noen av oppgavene vi utfører:

  • Montere opp nye kunder
  • Bistå med service og support
  • Overvåking av fiberinstallasjoner
  • Oppgradering av utstyr
  • Prosjektering og planlegging

Telekom-avdelingen har tett kontakt med kundesenteret for å koordinere arbeidet med nye og eksisterende kunder. Gjennom ukentlige planleggingsmøter forberedes oppdragene, og vi bruker også mye av tiden til forbedringsarbeid og for å skape verdi for kundene våre.

 

 

 

naturtest

Bærekraft i sentrum

Fiber anses som en bærekraftig internettforbindelse av flere grunner:

Energieffektivitet: Fiber er energieffektiv bredbåndsteknologi som krever lite energi for å overføre data over lengre avstander. Dette reduserer miljøpåvirkningen sammenlignet med annen teknologi.

Lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid: Fiberkabler krever mindre vedlikehold sammenlignet med kobberkabler, og andre alternativer. Sodvin velger utstyr av høy kvalitet, det sikrer redusert behov for utskifting og reparasjon, noe som er mer kostnadseffektivt og har en positiv innvirkning på miljøet.

God båndbreddekapasitet: Fiberinfrastruktur har stor båndbreddekapasitet, som kan bidra til å støtte økende etterspørsel etter data uten å kreve hyppige oppgraderinger eller utskiftinger av infrastruktur. Dette fører til mindre ressursbruk over tid.

Reduksjon av karbonavtrykk: Ettersom fiberinternett kan levere høyhastighetsforbindelser som støtter telekommunikasjon, fjernarbeid og videokonferanser, kan det bidra til å redusere behovet for pendling og fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, og dermed redusere Co2-utslipp.

_MG_8016

Lærlingbedrift

Sodvin har lang og god erfaring med å ha lærlinger som en del av ansattstaben. Per dags dato har vi en lærlinger i telekom-avdelingen, og i 2024 vil vi ansette en ny lærling. I følge teamleder Martin Volden Juul er avdelingens nåværende og tidligere lærlinger svært verdifulle bidragsytere i det daglige arbeidet. Lærlingene bistår for det meste med Fiber-monteringer, feilsøking og feilretting etter behov.

Den daglige oppfølgingen mellom lærlingene og nærmeste leder er viktig. Det utveksles erfaringer, endringer og effektivisering for å optimalisere driften, på kort og lang sikt. "Vi er opptatt av å ha et arbeidsmiljø preget av mangfold, inkludering og utvikling. Det gjør at vi i større grad klarer å tenke "utenfor boksen" og ser muligheter, fremfor begrensninger sier HR- og bærekraftansvarlig Elin M. Westereng-Hauge. 

"Det er en fint å se lærlingene utvikle seg. De lærer seg fort å ta ansvar og finne mer effektive arbeidsmetoder. Ved å gi de strukturerte arbeidsoppgaver opplever de mestring og rask kompetanseheving. Det kommer lærlingen, bedriften og samfunnet til gode." sier arbeidsleder Geir Melvold.  

Stilling ledig som Lærling Fiber og Telekom
_MG_8109

Nøkkeltall og fremdrift

Fjoråret var et godt år for telekom-avdelingen, og ordreboka viser et aktivt første halvår i 2024 med oppdrag i nærområdet og på Hitra. Det er et tydelig behov for god internettdekning i distriktene.

I 2023 hadde avdelingen rundt 200 fibermonteringer. Rundt 25% av disse er i et nytt område på Hitra (Knarrlagsund). Resterende er hovedsakelig på Kyrksæterøra og Fillan, samt ellers litt spredt omkring Heim, Orkland og Hitra.

«Det er givende å kunne være med å bidra til at lokalsamfunnene får god infrastruktur. Ved å ha god fiberdekning kan beboere lettere jobbe hjemmefra ved behov» sier Martin.

vismaerp3

Sodvin

Sodvin er en moderne samarbeidspartner med spisskompetanse innenfor skytjenester, IT-drift og integrasjon, økonomiprogrammer og mobiltelefoni til bedriftsmarked. I tillegg er vi en regional leverandør av Telekom og energi for privat- og bedriftsmarkedet.

Vi er i dag lokalisert på Kyrksæterøra (hovedkontoret), Hitra, Trondheim, Oslo og Sarpsborg. I 2023 omsatte selskapet for rundt NOK 135 millioner.

Vår virksomhet kjennetegnes ved at vi skal gjøre det lettere for folk å bo, jobbe og leve i de områdene vi opererer. 

Derfor er vi også en langsiktig medeier i selskaper om som driver infrastruktur for kraft, kommunikasjon, IT-tjenester og utvikling av eiendommer. 

Les mer om oss her