naturtest

Gratulerer med kvinnedagen!

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og markerer kvinners kampsaker og rettigheter.
Sodvin-konsernet er opptatt av mangfold, inkludering og likestilling, og er veldig stolte av sine kvinnelige medarbeidere. De er alle viktige bidragsytere i den daglige driften av konsernet.

Bli bedre kjent med flere av de her. Les mer om hva de jobber med, hva kvinnedagen betyr for de og ikke minst hvem som er deres kvinnelige forbilde.

 

_MG_8089

Johanne Island

Johanne har vært ansatt i Sodvin i rundt fem år, og har de siste to årene ledet kundesenteret på Kyrksæterøra. 

‘’Å jobbe som leder på kundesenteret er svært innholdsrikt, og i rollen er det knyttet et bredt spekter av ulike oppgaver. Hovedfokus er selvfølgelig å sørge for at våre kunder får den hjelpen de trenger. Dette innebærer kontinuerlig forbedring av kundereisen og vår kundeservice. I tillegg til å håndtere kundekontakt, er det også administrative oppgaver knyttet til rollen som fakturering, diverse markedsarbeid og deltakelse i prosjektarbeid og salgskampanjer, samt mange flere spennende oppgaver. 

Jeg heier på likhet og rettferdighet, og derfor er kvinnedagen en viktig dag for meg! Selv om jeg er så heldig å jobbe på en arbeidsplass hvor likestilling blir satt høyt, er det ikke slik for alle. Vi har enda en vei å gå når det gjelder likestilling og like muligheter uavhengig av kjønn - ikke bare i verden, men også i Norge.

Jeg ser opp til mine kvinnelige kollegaer som hver dag gjør en fantastisk jobb her i Sodvin. De er både kunnskapsrike og har et stort engasjement - jeg føler meg heldig som kan være en del av dette teamet!

Gratulerer med kvinnedagen!’’

Desiree februar 2023 1-1

Isabelle Desirée Næss

Desirée har vært ansatt i Sodvin 7 år, og er tilknyttet Oslokontoret. Det er ikke uten grunn at Desirée jobber i avdeling Forretningsdrift; hun har stålkontroll på flere av våre systemer, og har alltid en løsning på potensielle utfordringer. 

«Jeg jobber som konsulent innen forretningsdrift og har ansvaret for forbedringsarbeid. Vår avdeling har ansvaret for å sikre lønnsomme og gode kunderelasjoner gjennom at forretningsmessige prosesser og systemer fungerer optimalt på tvers av organisasjon.  Min rolle er veldig allsidig og gir meg muligheten til en veldig variert arbeidshverdag og innblikk i flere deler av vår organisasjon. Jeg er med inn i forskjellig prosjekter samtidig som jeg har en del faste oppgaver jeg må påse at blir gjennomført i løpet av uken. Det er hovedsakelig oppgaver innen fakturering, rapporter og oppfølgning av kundereskontroer.  For meg er det også veldig viktig at vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø og har derfor tatt på meg ansvaret for dette på vår Oslo-avdeling.

For meg handler kvinnedagen om likestilling. Det er en anledning til å reflektere over fremskrittene som allerede er gjort samtidig som man erkjenner utfordringene som gjenstår verden over. Skal jeg dra frem et kvinnelig forbilde som jeg mener har utrettet mye viktig og bra for kvinner i Norge så må det bli Gro Harlem Brundtland, som var Norges første kvinnelige statsminister».

bilde (4)

Ingrid Denstad Iversen

Ingrid har jobbet i Sodvin i fem år, og har stillingen som Direktør Forretningsdrift hvor hun leder fem ansatte. Ingrid er tilknyttet avd. i Trondheim. Ingrid er prosjektleder-dronninga med kontroll på alt og alle. 

«Jeg er direktør for forretningsdrift/COO og har ansvaret for at vi i Sodvin til enhver tid har effektive prosesser, systemer og drift slik at vi er rustet til å gi våre kunder en best mulig kundereise.

Kvinneandelen i teknologibransjen er ikke akkurat noe å rope hurra for, men heldigvis blir vi stadig flere! Kvinnedagen er allikevel en viktig påminner om at vi fortsatt har mye arbeid igjen - det er altfor mange kvinner i Norge og globalt som opplever begrensete rettigheter og muligheter, lønnsforskjeller, diskriminering og vold. Samtidig er det en flott anledning til å feire alle de flotte damene der ute!

«Well behaved women rarely make history» - Eleanor Roosevelt var svært viktig i kampen for kvinners rettigheter både i kraft av å være USAs førstekvinne og gjennom sitt arbeid i FN bl.a. med FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter»

_MG_5220

Mona Grøtnes

Mona har jobbet i Sodvin i snart 15 år, og de senere årene har hun hatt rollen som Salg- og produktsjef. Mona er tilknyttet kontoret på Kyrksæterøra.
«Som salg- og produktsjef er hverdagen preget av varierte og interessante oppgaver. Planlegging og koordinering av salgskampanjer er en sentral del av jobben. Det er viktig å følge med i markedet, både for å se hva kundene har av behov og ønsker, hvilke aktiviteter konkurrentene planlegger og evt. myndighetsreguleringer.


Vi har kommet langt i kampen for likestilling i Norge. Det er viktig å bruke kvinnedagen til å sende en stor takk til alle de som har banet vei for oss.  Lov om likestilling, likelønn, familielovgivning og velferdsordninger i Norge har bidratt til å skape et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Tre saker jeg brenner for er: økt forskning på kvinnehelse, økt kompetanse om økonomi og kapital, og økt fokus på at kvinner skal kunne bevege seg trygt i samfunnet uten frykt for vold, overgrep eller trakassering.

Jeg har stor respekt for alle kvinner som tør å tenke utenfor boksen, og som tar en for laget for alle oss andre. De som søkte på studier eller jobber der det ikke var jenter fra før, de som satte ned foten, satte grenser og takket nei, der vi gjennom generasjoner har blitt oppdratt til at vi «bør» si ja, de som har reist seg opp for andre og stilt kritiske spørsmål slik at alle kan få like rettigheter og muligheter. De fortjener alle vår respekt».

_MG_8065

Marte Olsen Horsberg

Marte har vært jobbet i Sodvin siden mai 2023 som Salgskonsulent. Hun er tilknyttet hovedkontoret på Kyrksæterøra. 

« I min arbeidshverdag har jeg et nært samarbeid med våre bedriftskunder i Trøndelag. Dette involverer planlegging og styring av salg, å holde meg oppdatert på markedstrender og forstå kundenes behov og ønsker. I tillegg til mine primære oppgaver, bidrar jeg også når det er behov på B2C og er aktivt engasjert i miljøgruppa.

Kvinnedagen markerer en viktig anledning til å fortsette kampen for likestilling, økonomisk frihet og trygghet for kvinner over hele verden. Selv om vi fortsatt har et stykke å gå når det gjelder likestilling, er jeg takknemlig for å bo i Norge, et land som har kommet langt på veien. Som mor er jeg ubeskrivelig glad for at min to år gamle datter skal få vokse opp i et land hvor det er trygt å være jente. 

Selv om jeg ikke har noen konkrete kvinnelige forbilder, støtter jeg engasjert kvinner som utmerker seg. Jeg heier spesielt på kvinnelige ledere som viser vei, samt kvinner som våger å stå frem og skiller seg ut»

bilde (5)

Monica Holmvik Garrett

Monica har jobbet i Sodvin i 17 år, og er tilknyttet Oslo-kontoret.
«Som leder for support sørger jeg og gjengen min for at kundene får god oppfølging når de ringer Sodvin. Det å møte kunden når de kanskje står i en situasjon som kanskje oppleves frustrerende og stressende, for så å kanskje løse problemet er veldig givende. Og det å få tilbakemeldinger på at kundene setter pris på hjelpen de får, og at de er glad for å treffe på akkurat deg, det varmer hjertet.

Vi er heldig som bor i et land som Norge, der likestillingen har kommet langt. Fremdeles tror jeg det er en god vei å gå i Norge også, spesielt i forhold til lik lønn for likt arbeid, og flere kvinner i toppstillinger. Dessverre er det også mange kvinner som opplever fysisk eller seksuell vold. Vold i hjemmet og partnerdrap er jo noe vi ikke bare hører om fra utlandet, men også her i Norge. Det er viktig at vi fortsetter å kjempe for at alle skal ha like rettigheter både arbeidsliv, utdanning og ikke minst i eget liv!  

Mitt kvinnelige forbilde er Astrid Lindgren – en fantastisk forfatter som viser at kvinner kan nå langt! Hennes bøker om Pippi Langstrømpe, viser at også at jenter kan være sterke, kloke og komme langt i livet! «Det har jeg aldri gjort før, så det skal jeg sikkert få til» Syns dette sitatet fra bøkene er ekstra fint, og noe jeg ofte tenker på ! Mange, inkludert meg selv lider nok litt av «Snill pike syndromet», og jeg tror vi kvinner kan ha godt av å tørre å ta mer plass!»

_MG_8315

Elin M. Westereng-Hauge

Elin har jobbet i Sodvin i 5år, og er tilknyttet Sarpsborgkontoret.
"Som ansvarlig for HR og bærekraft i Sodvin er det aldri en kjedelig dag på jobb. Dagene fylles med bla. personaloppfølging, intern og ekstern rapportering, og prosjektdeltakelse. Jeg er utrolig privilegert som får jobbe med så mange flinke kollegaer hver eneste dag. Sammen utfører vi alle en viktig jobb for konsernet. Mine kvinnelige kollegaer har i stor grad bidratt til suksess gjennom implementering av systemer, prosjektstyring, kundeoppfølging og administrativ drift. Bidragene vil vi høste godt av i årene som kommer. 

Som utdannet, mor og gift kvinne i Norge føler jeg meg utrolig privilegert! Jeg lever i frihet og kan ta egne valg. Vi skal ikke glemme kvinnene som banet vei for oss. Jeg stopper stadig opp og reflekterer rundt akkurat dette...kjenner på en dyp takknemlighet. Svært mange kvinner i verden har dårlig levevilkår, liten mulighet til å ta utdannelse, og til å kunne ta frie valg. Vi må fortsette å stå opp for våre rettigheter i samfunnet og på hjemmebane. Skal jeg trekke frem et kvinnelig forbilde må det bli Katti Anker Møller. Fredrikstadkvinnen som har hatt stor innvirkning på samfunnsutviklingen i landet vårt. Hun var unik!"

bilde (3)

Hilsen fra konsernleder

I Sodvin er vi opptatt av mangfold, inkludering og likestilling fordi det utvikler oss på alle måter. Vi treffer bedre med våre produkter til mangfoldet av kunder. Vi lærer mer og raskere når vi slipper flere til med forskjellige erfaringer, ståsted og innfallsvinkler. Viktigst er likevel at vi gir trygghet til våre omgivelser at i Sodvin er det trygt å være seg selv, uansett hvem man er. 

Gratulerer med kvinnedagen

- Fartein Kjørsvik